شنبه 10 خرداد 1399   04:39:00

برگزاری دوره بازآموزی سامانه مدیریت عملکرد ویژه هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه

دوره بازآموزی سامانه مدیریت عملکرد ویژه هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه در تاریخ 18 الی 19 مهرماه 1396 در مرکز آموزش های فنی و تخصصی اصفهان برگزار گردید.


در این دوره که با حضور کلیه هماهنگ کنندگان شرکتها برگزار گردید نسخه دوم سامانه مدیریت عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و در حین این کارگاه ضمن پرسش و پاسخ های ارائه شده ،‌پیشنهادات  و انتقادات هماهنگ کنندگان در جهت بهبود سامانه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی