پنجشنبه 1 اسفند 1398   18:32:29

نکات مدیریتی

کیمیاگری پول


مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند ، اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می کند. این رو.یکرد ، سیاست گذاری های کلان را نیز متاثر ساخته است به گونه ای که همه سیاست گذاری ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می شود:‌نرخ سود کاهش یابد ، بانک تاسیس شود.
در اینجا تنها یک بعد از علم اقتصاد کاربرد داردو آن هم سیاست پولی است.
اما رویکرد پول محور فوق باعث شده بار ناهماهنگی ها روی دوش بانک مرکزی گذاشته شود . بنابراین قدم اول در رفع این چالش ها ، حمایت از استقلال بانک مرکزی و پرسش گری از عملکرد تمامی ارکان اقتصادی دولت است.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی