شنبه 10 خرداد 1399   04:38:34

نکات مدیریتی

توسعه کشور


مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشان قرار گرفته :

بخاطر میخی نعلی افتاد
بخاطر نعلی ، اسبی افتاد

بخاطر اسبی ، سواری افتاد
بخاطر سواری ، جنگی شکست خورد

بخاطر شکستی ، مملکتی نابود شد

و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود....

یادمان باشد هر کار ما،
حتی کوچک،
اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم ...کلمات کليدي
 
امتیاز دهی