پنجشنبه 1 اسفند 1398   18:31:40

نکات مدیریتی

متکلم وحده


مدیری که سعی دارد تنها متکلم در جلسات باشد، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
وظیفه‌ی شما این است که تا حد امکان نظرات و اطلاعات اعضای دیگر حاضر در جلسه را جویا شوید، اما سعی کنید متکلم وحده نشوید.

سایمون سینک، یکی از نویسندگان بزرگ مدیریتی می‌گوید به دو دلیل مدیران تنها باید در انتهای جلسه صحبت کنند:

اول این‌ که، به اعضای جلسه این احساس را می‌دهید که شنیده شده‌اند و در بحث شرکت کرده‌اند.

دوم این که به شما این توانایی را می‌دهد که قبل از ارائه‌ی پیشنهاد نظر تمامی افراد را شنیده و درک کنید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی