جمعه 9 آبان 1399   19:31:59

پنجمین فرمان

خلق سازمان یادگیرنده از پیتر سنگه


این کتاب سعی و تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانایی هایی که از این رهگذر سازمانها را گرفتار می سازد . کتاب حاضر راه حلی جدید و اساسی برای درمان مسائل و مشکلات سازمانها ارائه نمی کند بلکه فراخوانی است به تفکر و تدبر و ترک ساده انگاری و پرهیز از فرضیه های همه شمولی که همواره پیروز و ظفرمند هستند. برای مطالعه ادامه مطالب اینجا کلیک نمایید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی