یکشنبه 6 مهر 1399   11:35:18
مصاحبه مدیریت عملکرد با مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
مصاحبه مدیریت عملکرد با مدیر عامل محترم شرکت پایانه های نفتی ایران
  • 1394/10/15 سه‌شنبه مصاحبه مدیریت عملکرد با مدیر عامل محترم شرکت پایانه های نفتی ایران
    آقای سید پیروز موسوی مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت : با عنایت به این موضوع که مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابلاغ اهداف سازمان به همکاران و راههای دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات مستمرارزیابی و هدایت کارکنان و نیز سیستمهای پرداخت بر مبنای عملکرد، باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان و سازمان می‌گردد و بهره وری نیروی کار را بالا می‌برد، اجرا و پیاده سازی آن در دستور کار قرار گرفت
1