شنبه 21 تير 1399   15:37:55

حکایت مدیریتی

آیا نقاط قوت شما واقعاً نقاط قوت هستند؟


متن حکایت

در زمان جنگ جهانی دوم  در روسیه، ایده‌ای به ذهن فرماندهان روسی برای نابودکردن تانک‌های آلمانی رسیده بود؛ به این شکل که به بدن سگ‌های آموزش‌دیده مواد منفجره می‌بستند تا زیر تانک‌های آلمانی بروند و در زمان قرارگرفتن سگ زیر تانک، چاشنی عمل کرده و تانک منفجر شود. در ظاهر امر، ایده خیلی خوب و عالی به نظر می‌رسید اما در میدان واقعی جنگ، سگ‌ها به‌جای تانک‌های آلمانی به زیر تانک‌های روسی رفتند و آن‌ها را منفجر کردند!

فکر می‌کنید چرا؟ به این دلیل که تانک‌های آلمانی بنزینی شده بودند ولی تانک‌های روسی گازوئیلی بودند و سگ‌ها هم با تانک‌های روسی گازوئیلی آموزش‌دیده بودند. نقطه قوت سگ‌ها حس شامه آن‌ها بود. به همین دلیل آن‌ها طبق آموزشی که دیده بودند، تانک‌های گازوئیلی روسی را هدف قرار می‌دادند.

شرح حكايت

برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها، ویژگی‌هایی را نقاط قوت خود می‌دانند که در واقع در مقایسه با شرایط محیطی و رقبا یا نقطه قوت نیستند یا برعکس نقطه‌ضعف به‌حساب می‌آیند؛ اما این سازمان‌ها به دلیل نداشتن تفکر استراتژیک و بی‌توجهی به آن، عباراتی دهان‌پرکن را به‌عنوان نقاط قوت خود جار می‌زنند و به آن‌ها عمل می‌کنند که موجب تضعیف یا نابودی سازمان می‌شوند.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی