شنبه 25 مرداد 1399   22:02:45

برگزاری سومین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد

سومین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ 08/08/96 برگزار گردید.


سومین جلسه هماهنگی نظام نوین ارزیابی عملکرد و هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی شرکت ملی نفت ایران در ساختمان مرکزی پنجم برگزار شد.
برای مطالعه صورت جلسه اینجا کلیک کنید.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی