شنبه 25 مرداد 1399   21:13:39

هنر مشارکت آفرینی

خلاصه کتاب هنر مشارکت آفرینی اثر جیم هوردان / برگرداننده : دکتر احمد عیسی خانی


سال هاست آموخته ایم اجرای استراتژی بیش ترین تاثیر را بر موفقیت یک سازمان دارد . بسیاری از مدیران اجرایی زمان با ارزشی را صرف تدوین بی عیب و نقص استراتژی می کنند ولی برای برنامه ریزی در اجرای استراتژی وقت کافی نمی گذارند. برای مطالعه خلاصه این کتاب اینجا کلیک کنید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی