چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   09:16:23
شنبه 24 بهمن 1394 ابلاغیه مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران در خصوص مدیریت عملکرد (1387)

ابلاغ دستور العمل مدیریت عملکرد توسط مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 6/5/1393
 
امتیاز دهی