جمعه 15 اسفند 1399   22:23:31

معرفی کتاب

کتاب «هفت چالش »دنیس ریورز


کتاب هفت چالش ارتباط، می‌کوشد با معرفی کردن هفت زمینه مختلف، به بهبود مهارت ارتباطی خواننده کمک کند.

هفت چالش موجود
مهارتهای ارتباطی از دید دنیس ریورز عبارت‌اند از:

چالش اول: بیشتر بشنویم و عکس‌العمل و پاسخ مناسب‌تر نشان دهیم.

چالش دوم: در ابتدای گفتگو، به‌طرف مقابل بگوییم قصد ما از مطرح کردن این گفتگو چیست.

چالش سوم: خودمان را شفاف‌تر و دقیق‌تر توضیح دهیم.

چالش چهارم: نقدها و شکایات خود را به یک درخواست مشخص تبدیل کنیم و آن‌ها را برای طرف مقابل شرح دهیم.

چالش پنجم: سؤالات باز و ترجیحاً خلاقانه بپرسیم.

چالش ششم: طرف مقابل را بیشتر تحسین کنیم.

چالش هفتم: ارتباط خوب و بهبود ارتباط را بخش مهمی از زندگی روزانه خود قرار دهیم.

 

 

 
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی