جمعه 15 اسفند 1399   23:35:25

حکایت مدیریتی

ثروت سازمانی


متن حکایت

زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت: »چرا از غنیمت‌های جنگی چیزی را برای خود برنمی‌داری و همه را به سربازانت می‌بخشی؟«

کوروش گفت: »اگر غنیمت‌های جنگی را نمی‌بخشیدیم الآن دارایی من چقدر بود؟« كزروس عددی را با معیار آن زمان گفت.

کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت: »برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.»

سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی‌که مال‌های گردآوری‌شده را حساب کردند، ازآنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کوروش رو به کزروس کرد و گفت: »ثروت من اینجاست. اگر آن‌ها را پیش خود نگه‌داشته بودم، همیشه باید نگران آن‌ها بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی‌بهره‌اند، مثل این می‌ماند که تو نگهبان پول‌ها هستي که مبادا کسی آن را ببرد.»

شرح حکایت

منابع انسانی مهمترین دارایی و ثروت سازمانی هستند. جذب، پرورش و نگهداری منابع انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت است. سازمان بدون داشتن نیروی انسانی وفادار، متعهد و توانمند نمی تواند مأموریت خود را به انجام رساند.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی