جمعه 15 اسفند 1399   22:29:58

مصاحبه مدیریت عملکرد با مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت : ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانیهرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت : ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی رسمی و منظم کارکنان پرداخته و نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانی بررسی می کند. نتایج این ارزشیابی، به مدیران سازمان کمک می کند تا با ارائه شناخت علمی و دقیق از توانایی های بالقوه و ضعف های موجود کارکنان نسبت به شغلشان در جهت رشد و تعالی نیروی انسانی و سازمان گام بردارند .
1) در خصوص برنامه مدیریت عملکرد که در سال 93 اولین فاز آن در شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده است چه میزان اطلاع دارید؟
دستور العمل برنامه مدیریت عملکرد در مورخ 93/5/6 توسط جناب آقای مهندس جوادی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران بر مبنای پیاده سازی و اجرای مدیریت عملکرد با توجه به ابعاد سازمان و گستردگی تاثیر آن بر الگوی رفتاری مدیران که مستلزم توسعه تدریجی می باشد در 3 فاز ابلاغ شد. در فاز اول آن جایگزین کردن فرمهای ارزیابی عملکرد می بایست انجام می شد که در این مرحله سرپرستان اطلاعات لازم، شامل ماموریت واحد ، حوزه نتایج کلیدی ، وظایف و شایستگی های شغلی را در سامانه مدیریت عملکرد وارد نموده و عملکرد کارکنان خود را بر اساس نتایج کار و شایستگی شغلی از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای همان سال ارزیابی می نمایند.
2) آیا از فازهای دیگر برنامه نیز اطلاع دارید؟
همانگونه که اشاره گردید این برنامه دارای سه فاز می باشد که توضیح فاز اول بیان شد و فازهای دوم و سوم بقرار ذیل می باشد :
فاز دوم : این فاز به استاندارد سازی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه اطلاعات تغذیه شده در فاز اول غالبا متاثر از تجارب و نگرش های فردی سرپرستان و مدیران است لذا ایجاب می نماید این اطلاعات با حفظ انعطاف پذیری بر حسب گروه های شغلی استاندارد شده و از اعمال سلیقه های فردی کاسته و یا پرهیز شود ضمن اینکه معایب فاز اول نیز برطرف می گردد.
فاز سوم : این فاز به یکپارچه سازی سامانه های منابع انسانی اختصاص یافته است. در این مرحله ارتباط بین سامانه های منابع انسانی شامل مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، ارزیابی و طبقه بندی مشاغل ، آموزش و توسعه ، برنامه ریزی پیشرفت شغلی ، استخدام ، و نظام های انگیزشی و جبران خدمات کارکنان با سامانه مدیریت عملکرد مشخص و برقرار می گردد.
3) جنابعالی به عنوان مدیر/مجری یا... چه میزان تعامل با سامانه مذکور داشته اید؟
ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی رسمی و منظم کارکنان پرداخته و نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانی بررسی می کند. نتایج این ارزشیابی، به مدیران سازمان کمک می کند تا با ارائه شناخت علمی و دقیق از توانایی های بالقوه و ضعف های موجود کارکنان نسبت به شغلشان در جهت رشد و تعالی نیروی انسانی و سازمان گام بردارند و در حل مسائلی مانند شناخت نیازهای آموزشی، پیشرفت حرفه ای و تکامل شخصیت کارکنان،کاهش نارضایتی، معیار انتقال و جابه جایی،مبنای تشخیص شایستگی، تعیین معیار و ضابطه و روش صحیح ارائه امتیازات، ایجاد انگیزه، تشخیص خدمات برجسته و بالاخره افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان تصمیماتی بجا و شایسته اتخاذ کنند.

4) چه میزان از وقت شما در تعامل با سامانه سپری شده است و کدام بخش از این برنامه برای شما جالب توجه بود؟
در این رابطه باید بگویم وقت نسبتا زیادی برای اجرایی کردن یک قاموس جدید در این مدیریت اختصاص یافته است. تجربه ، شواهد ، مستندات و قراین نشان می دهد که کارهای بسیار مهمی که توسط مدیران ، کارشناسان و... در سال های گذشته انجام شده است در هیچ جائی ثبت نگردیده است و عملاً این تجربه‌های گرانبها به دلیل عدم ثبت به دست فراموشی سپرده شده است. یکی از کارهای مهم این سامانه جمع آوری مستندات واقعی و تجربیات با ارزش مدیران و کارشناسان است و نیز ارائه داشبورد مدیریت از تحلیل نتایج ارزیابی کارکنان برای سرپرستان از ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد برای اینجانب قابل توجه بود که سرپرستان با توجه به تحلیل و روندهای نتایج ارزیابی پرسنل طی زمان و تحلیل شاخص ها اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری دریافت خواهند کرد.
5) چه کاربردهایی این برنامه دارا میباشد(دستاوردهایی)که فرم های قبلی (کاغذی) واجد آن نبودند و برنامه فعلی دارا میباشد چیست؟
ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به منظور دستیابی به اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش و کارانه به آنها، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان ، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد. یکی از مشکلاتی که سال های متمادی سرپرستان و کارکنان شرکت ملی نفت ایران با آن مواجه بوده اند این بوده است که ممکن است تا حدودی عدالت در سیستم ارزیابی عملکرد رعایت نشود. در سیستم ارزیابی گذشته (کاغذی) مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیتهای کارکنان انجام می‌دادند ، و سرپرستان در پایان سال ، کارکنان زیرمجموعه خود را بر اساس عوامل ارزیابی ذهنی– عملکرد بعد از انجام وظیفه و بر نتایج یا رفتار ها قضاوت و ارزیابی کرده که در اغلب اوقات پس از این ارزیابی ، نارضایتی هایی بین کارکنان بوجود می آمد که این سیستم پاسخگوی نیازهای شرکت ملی نفت و پرسنل خدوم و زحمتکش آن نیست.
در حالی که سامانه ارزیابی عملکردی که امروزه در حال استقرار می باشد جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در باره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری و در دسترس مدیران قرار می گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات شایسته و لازم را در جهت ارتقاء کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند.
                                   
6) مزایا و معایب این برنامه را به صورت خلاصه مطرح بفرمایید.
در منابع دینی نیز امر ارزشیابی و رسیدگی به اعمال انسان بسیار مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده که در ترازوی عدل الهی کوچک ترین عمل مورد توجه و سنجش قرار می گیرد و در وقت رسیدگی به اعمال انسان هرگز آنهایی که اعمال شایسته دارند با دیگران، مساوی نیستند.
" پس هر کس به قدر ذره ای کار نیک کرده باشد پاداش آن را خواهد دید و هر کس به ذره ای کار زشت مرتب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید." (سوره زلزله آیات 7 و 8)
و یا در جای دیگر می فرماید:
"هر نفسی در گرو عملکرد خود است" (سوره المدثر آیه 38)
"هر کس به عملی که کرده رتبه خواهد یافت "(سوره انعام آیه 132)
حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید:
نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو دارای موقعیت مساوی باشند.
و اما درخصوص اهمیت ارزشیابی عملکرد موارد زیر مدنظر قرار دارد:
• ارزشیابی عملکرد کارکنان از مهم ترین و مشکل ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی و وظایف یک مدیر و سرپرست است و از جمله ابزار و وسایل مؤثری است که با استفاده صحیح از آن نه تنها تحقق اهداف و مأموریت های سازمان فراهم می شود بلکه از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان و تقویت و بهبود آن بهره وری و کارایی سازمان به حداکثر خود رسیده و منافع واقعی کارکنان و سازمان نیز تأمین می گردد.
• اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان گامی است مؤثر جهت سنجش خصوصیات مختلف کارکنان و تخصص های آنان و نحوه انجام وظایف و مشاغل محوله به آنها و مقایسه کارکنان با یکدیگر و نیز از بهترین تدابیر در ایجاد روابط حسنه و تفاهم بین مدیران و کارمندان به شمار می آید.
• ارزشیابی عملکرد کارکنان نشان می دهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از همین طریق نارسایی ها و نقاط ضعف کارکنان تشخیص داده می شود و از راههای گوناگون مانند هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام می گردد. همچنین علاوه بر شناسایی نارسایی های مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان، محکی است برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمان که می توان پی برد کدام یک از برنامه های آموزشی، اثر بخش و قابل اعتماد و معتبر است.
• مدیران سازمان ها با ارزشیابی عملکرد کارکنان، از یک سو با شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی، نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و از سوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان، به ارتقاء، ترفیع، انتصاب و اعطای پست های بالاتر اقدام نمایند.
• در بیان اهمیت ارزشیابی از دیدگاه اسلام همین بس که خداوند متعال این امر مهم را به خود نسبت داده و آزمون انسانها را که نتیجه آن ارزشیابی آنان است، دائمی و همیشگی بیان می کند. آنجا که می فرمایند:  " ما دائما بندگان را می آزماییم" (سوره مومنون آیه 30)
علاوه بر مطالب پیش گفته مزایای ارزشیابی عملکرد عبارتند از :
ارزشیابی عملکرد کارکنان در صورت اجرای صحیح و توأم با حسن نیت بر مبنای آموزه های دینی ، شیوه ها و اصول علمی و پذیرفته شده نه تنها کارمند را در انجام بهتر و ظایف خود یاری می دهد، بلکه سرپرستان و مدیران سازمان را نیز به وضع کارکنان و نحوه فعالیت آن ها آشنا می کند و در نتیجه محیط کاری مطلوب، مناسب و آکنده از حسن تفاهمی را برای کارکنان و مدیران، شکل خواهد داد.
ارزشیابی عملکرد کارکنان پاسخی است علمی به دو مشکل و مسأله اساسی زیر:
1- چگونگی اندازه گیری لیاقت و توانایی کارکنان و عکس العمل آنان در مقابل استانداردهای تعیین شده در کار و در مقایسه با سایر کارکنان.
2- چگونگی اعطای پاداش ها و مزایای مادی و معنوی به کارکنان طبق اصول صحیح و عادلانه.
درباره فواید و مزایای ارزشیابی عملکرد کارکنان  می توان اذعان نمود:
1- مبنای تشخیص شایستگی: ارزشیابی، مبنای منطقی و عادلانه ای برای تشخیص میزان شایستگی کارکنان خواهد بود.
2- مبنای شایستگی: با وجود ارزشیابی، یک نظام ترفیعی صحیح، منطقی و عادلانه برمبنای شایستگی و استحقاق ایجاد خواهد شد و معیار ضابطه جانشین رابطه خواهد شد.
3- ایجاد انگیزه: از طریق ایجاد نظام تشویق و تنبیه منطقی، انگیزش لازم و گرایش به کار در کارکنان فراهم خواهد گردید.
4- تشخیص خدمات برجسته: خدمات برجسته کارکنان مشخص شده و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد و به اطلاع همه افراد خواهد رسید.
5- افزایش اثربخشی سازمان: ارزشیابی عملکرد به تعبیری عبارت است از مقایسه عملکرد با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش تأثیر آنها بر روند اجرایی که در بر گیرنده حداکثر کارایی و اثر بخشی است.
6- انتقال و جابجایی صحیح کارکنان، برای جابجایی های افقی و عمودی کارکنان و انتقال از یک واحد سازمانی به واحد دیگر مبنا و معیار صحیح ایجاد خواهد شد.
7- کاهش نارضایتی: وقتی ارزشیابی ملاک تصمیم گیری و عزل و نصب باشد، علایق و سلایق شخصی از بین رفته، نارضایتی به میزان بسیار بالایی کاهش خواهد یافت.
8- پیشرفت شغلی و تکامل شخصیت کارکنان: ارزشیابی می تواند با ایجاد زمینه مناسب گامی مؤثر باشد در جهت تعالی و پیشرفت حرفه ای و تکامل شخصیت کارکنان.
9- شناخت نیازهای آموزشی: با ارزشیابی عملکرد کارکنان، کمبودها و نیازهای آموزشی آنها شناخته می شود و در واقع ارزشیابی کارکنان مبنایی برای برنامه ریزی آموزشی و تنظیم برنامه های جدید آموزشی در سازمان قرار خواهد گرفت.
در نتیجه:
ما تا عملکرد را ارزشیابی نکنیم نمی توانیم آنرا مدیریت کنیم و در این صورت است که سازمان به نواقص و نارسایی های خود پی می برد.
آگاهی از اهداف و انتظارات ، عینی بودن شاخصها و استانداردها ، تاثیر نتایج بر شرایط شغلی ، ارائه بازخورد مستمر از نظام اجرایی از دیگر مزایای اجرایی این برنامه می باشد .
در خصوص معایب نیز با توجه به نوپا بودن این برنامه قطعا با چالش و معایب جدی خصوصا در اجرا و پیاده سازی روبه رو است ولیکن هر سیستم جدیدی یک سری چالش ها و معایب دارد که امید است با مدیریت و اجرا شدن در فاز دوم و سوم مرتفع گردد.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی