شنبه 16 اسفند 1399   00:00:03

برگزاری چهارمین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396

چهارمین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396 برگزار گردید.


چهارمین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ 11/10/96 از ساعت 9الی 11  در مرکزی پنجم برگزار گردید. برای مطالعه صورت جلسه این نشست اینجا کلیک کنید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی