جمعه 15 اسفند 1399   22:14:01

معرفي كتاب

كتاب ”رقص تغيير“


می‌توان گفت رقص تغییر، بعد از پنجمین فرمان، مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین کتاب پیتر سنگه است. کتابی که به مدیریت تحول در کسب‌وکار و سازمان می‌پردازد.این کتاب را می‌توانید ادامه‌ی کتاب پنجمین فرمان در نظر بگیرید؛ یا این‌که به‌صورت کاملاً مستقل آن را مطالعه و بررسی کنید. البته باور ما این است که مطالعه‌ی پنجمین فرمان، می‌تواند به درک بهتر و ساده‌تر رقص تغییر کمک کند. نگاه پیتر سنگه و همکارانش در این کتاب، برای توصیف و تحلیلِ پروژه‌ی تحول در سازمان‌ها، کاملاً با چارچوب‌های تفکر سیستمی هم‌خوان است و از این منظر، کل کتاب را می‌توان یک پروژه‌ در نظر گرفت: پروژه‌ای که می‌کوشد آموزه‌های تفکر سیستمی را در تغییرات سازمانی به کار بگیرد.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی