پنجشنبه 25 مرداد 1397   12:50:10
:.
اعتقاد به فرمهای ارزیابی قدیم ناخشنودی بیش از 3/ 2کارمندان از نتایج فرم ارزیابی قدیم آیا می دانید با تکمیل فرم های قدیم تنها یک سوم کارکنان بر این عقیده اند که نتایج ارزیابی مورد قبول آنها واقع می شود؟ به عبارت دیگر باقیمانده از این نتایج ناخشنود بوده و آن را منطبق با عملکرد واقعی خود نمی دانند؟
 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما