سه شنبه 2 آبان 1396   07:24:28

اعتقاد به فرمهای ارزیابی قدیم

ناخشنودی بیش از 3/ 2کارمندان از نتایج فرم ارزیابی قدیم


آیا می دانید با تکمیل فرم های قدیم تنها یک سوم کارکنان بر این عقیده اند که نتایج ارزیابی مورد قبول آنها واقع می شود؟ به عبارت دیگر باقیمانده از این نتایج ناخشنود بوده و آن را منطبق با عملکرد واقعی خود نمی دانند؟


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما