پنجشنبه 25 مرداد 1397   12:49:07
:.
فرم ارزیابی قدیم عدم وجود دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام فرمهای کاغذی
آیا می دانید 70 درصد از مدیران اعتقاد دارند با تکمیل فرم های قدیم دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام به موقع و دقیق ارزیابی ها وجود ندارد؟
 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما