سه شنبه 2 آبان 1396   07:22:41

فرم ارزیابی قدیم

عدم وجود دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام فرمهای کاغذی


آیا می دانید 70 درصد از مدیران اعتقاد دارند با تکمیل فرم های قدیم دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام به موقع و دقیق ارزیابی ها وجود ندارد؟کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما