پنجشنبه 25 مرداد 1397   12:50:07
:.
تاریخچه ارزیابی عملکرد تاریخچه ارزیابی عملکرد
سابقه ارزیابی عملکرد به گذشته های بسیار دور و پیدایش اولیه انسان باز می گرددزمانی که انسان زندگی گروهی را آموخت مقوله تقسیم کار مطرح شد و امور مختلف بین افراد تقسیم گردید و عملکرد آن ها در خصوص امور محوله مورد ارزیابی قرار گرفت .
نظام ارزیابی برای اولین بار در اوایل قرن 18 میلادی در اسکاتلند توسط رابرت اون در صنعت نساجی شکل گرفت . ارزیابی وی بر اساس کیفیت محصول تولید شده بود وبرای این منظور از چوب های رنگی برای ارزیابی و مشخص نمودن سطح کیفیت محصول استفاده می کرد.
در ایران ارزیابی عملکرد برای اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد
 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما