شنبه 9 ارديبهشت 1396   06:02:48
دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در بهمن ماه 1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید. ...
سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان در ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. ...
نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری در تاریخ 6 الی7 آذرماه سال جاری برگزار گردید ...
جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی ،‌تامین و تخصیص نیروی انسانی در تاریخ های 23 و 24 آبانماه برگزار گردید. ...
نخستین جلسه استاندارد سازی رده بهداشت ،ایمنی و محیط زیست به میزبانی واحد مذکور برگزار گردید. ...
هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت : ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی ...
آقای سید پیروز موسوی مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت : با عنایت به این موضوع که مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابلاغ اهداف سازمان به همکاران و راههای دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات مستمرارزیابی و هدایت کارکنان و نیز سیستمهای پرداخت بر مبنای عملکرد، باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان ...
سازمان با عملکرد برتر نویسنده :‌احمد عیسی خانی ...
مسیر شغلی خود را انتخاب کنید نوشته ناهید مهریزی ...
رهبری تغییر چرایی شکست تلاش های تحول آفرین نوشته جان کاتر ...
چرا کارکنان مطالعه نمی کنند؟ نوشته شده توسط دکتر سعید صیاد ...
وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی نوشته شده توسط دکتر سعید صیاد ...
تاریخچه ارزیابی عملکرد ...
ناخشنودی بیش از 3/ 2کارمندان از نتایج فرم ارزیابی قدیم ...
عدم وجود دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام فرمهای کاغذی ...
آیا می دانید فرم کاغذی ارزیابی عملکرد در سال 94 برچیده شد ؟ ...
سئوالات کلی در خصوص سامانه مدیریت عملکرد ...
سئوالات تئوریک در خصوص مفاهیم نظام مدیریت عملکرد ...
شاخص توانمندی مدیران ...
اداره روز خود ...
نگهداشت و انگیزه کارکنان ...
شاخصه های مدیران اثربخش ...
برآورد میزان هوشمندی مدیر ...
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما