شنبه 30 شهريور 1398   23:38:29
چهارمین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396 برگزار گردید. ...
سومین نشست هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه نظام نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ 4 دیماه سال 1396 برگزار گردید. ...
جلسات استاندارد سازی در آبانماه سال 1396 برگزار گردید. ...
سومین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ 08/08/96 برگزار گردید. ...
دوره بازآموزی سامانه مدیریت عملکرد ویژه هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه در تاریخ 18 الی 19 مهرماه 1396 در مرکز آموزش های فنی و تخصصی اصفهان برگزار گردید. ...
هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت : ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی ...
آقای سید پیروز موسوی مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت : با عنایت به این موضوع که مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابلاغ اهداف سازمان به همکاران و راههای دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات مستمرارزیابی و هدایت کارکنان و نیز سیستمهای پرداخت بر مبنای عملکرد، باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان ...
خلاصه کتاب هنر مشارکت آفرینی اثر جیم هوردان / برگرداننده : دکتر احمد عیسی خانی ...
خلاصه کتاب کشف توامنمدی ها اثر مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون ...
خلاصه کتاب چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند؟ اثر لوئیس گرستنر ...
خلاصه کتاب مدیریت قلبها / مولف کن بلانچارد ...
خلاصه کتاب تمایز یا نابودی / نویسنده جک تراوت ...
سئوالات کلی در خصوص سامانه مدیریت عملکرد ...
سئوالات تئوریک در خصوص مفاهیم نظام مدیریت عملکرد ...
خلاقیت و بهره وری ...
کیمیاگری پول ...
هدف ...
متکلم وحده ...
توسعه کشور ...