يكشنبه 4 تير 1396   02:41:39
دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد 22 خردادماه 1396 برگزار گردید. ...
کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران با حضور نمایندگان شرکتها برگزار گردید. ...
جلسه استاندارد سازی برنامه ریزی و آموزش در تاریخ 11 اسفندماه 1395 برگزار گردید. ...
دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در بهمن ماه 1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید. ...
سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان در ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. ...
هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت : ارزشیابی عملکرد در واقع یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی ...
آقای سید پیروز موسوی مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت : با عنایت به این موضوع که مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابلاغ اهداف سازمان به همکاران و راههای دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات مستمرارزیابی و هدایت کارکنان و نیز سیستمهای پرداخت بر مبنای عملکرد، باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان ...
مرداب روح ...
به راستی سرچشمه های قدرت ،‌فقر و غنای کشورها چه هستند؟ ...
گوگل چگونه کار می کند؟ ...
بزرگترین اصل مدیریت در دنیا ...
اصول و قدرت چشم انداز ...
تاریخچه ارزیابی عملکرد ...
ناخشنودی بیش از 3/ 2کارمندان از نتایج فرم ارزیابی قدیم ...
عدم وجود دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام فرمهای کاغذی ...
آیا می دانید فرم کاغذی ارزیابی عملکرد در سال 94 برچیده شد ؟ ...
سئوالات کلی در خصوص سامانه مدیریت عملکرد ...
سئوالات تئوریک در خصوص مفاهیم نظام مدیریت عملکرد ...
مدیر و مدیریت کوتوله کیست؟ ...
مهارت در گفتگو ...
ترک شغل ...
حفظ کارکنان ...
وظیفه یک مدیر ، تغییر انسانها نیست ...
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما